കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കണ്ണൂര്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

കണ്ണൂര്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2015 ല്‍ ) :

സി. സീനത്ത്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 49
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കസാനക്കോട്ട
മെമ്പറുടെ പേര് സി. സീനത്ത്
വിലാസം സാസ്, കസനകോട്ട, കണ്ണൂര്‍-670002
ഫോൺ 04972760024
മൊബൈല്‍ 9947149227
വയസ്സ് 58
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ
വിദ്യാഭ്യാസം എസ് എസ് എല്‍ സി
തൊഴില്‍