കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കണ്ണൂര്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

കണ്ണൂര്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2015 ല്‍ ) :

കെ. ജയദേവന്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 2
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കുന്നാവ്
മെമ്പറുടെ പേര് കെ. ജയദേവന്‍
വിലാസം കൊട്ടക്കേന്‍ ഹൗസ്, , ചാലാട്-670014
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9496192188
വയസ്സ് 61
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എട്ടാം തരം
തൊഴില്‍ പെന്‍ഷനര്‍