കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കണ്ണൂര്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

കണ്ണൂര്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2015 ല്‍ ) :

എന്‍. ബാലകൃഷ്ണന്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 39
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കുറുവ
മെമ്പറുടെ പേര് എന്‍. ബാലകൃഷ്ണന്‍
വിലാസം ശ്രേയസ്, ചാലക്കുന്നു, തോട്ടട-0
ഫോൺ 04972821591
മൊബൈല്‍ 9447486250
വയസ്സ് 57
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ് എസ് എല്‍ സി
തൊഴില്‍ Rtd. ഹെഡ് മാസ്റ്റര്‍