കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കണ്ണൂര്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

കണ്ണൂര്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2015 ല്‍ ) :

ധനേഷ് ബാബു.എം.കെ.വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 15
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് വാരം
മെമ്പറുടെ പേര് ധനേഷ് ബാബു.എം.കെ.
വിലാസം എല്‍.എന്‍ സദനം, ചേലോറ, കാപ്പാട്-670006
ഫോൺ 04972854660
മൊബൈല്‍ 9847987060
വയസ്സ് 35
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ അവിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ് എസ് എല്‍ സി
തൊഴില്‍ പെയിന്‍ന്റ്റര്‍