കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കണ്ണൂര്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

കണ്ണൂര്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2015 ല്‍ ) :

തൈക്കണ്ടി മുരളീധരന്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 25
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് അതിരകം
മെമ്പറുടെ പേര് തൈക്കണ്ടി മുരളീധരന്‍
വിലാസം നന്ദനം, തൈക്കണ്ടി ഹൗസ്, , ചൊവ്വ-0
ഫോൺ 04972727613
മൊബൈല്‍ 9895997613
വയസ്സ് 46
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ബി കോം
തൊഴില്‍ സ്വയംതൊഴില്‍