കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കണ്ണൂര്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

കണ്ണൂര്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2015 ല്‍ ) :

എം.പി. മുഹമ്മദലിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 34
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ഏഴര
മെമ്പറുടെ പേര് എം.പി. മുഹമ്മദലി
വിലാസം പുത്തലത്ത്, ഉരുവച്ചാല്‍, ചൊവ്വ-0
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9447090313
വയസ്സ് 52
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ബി എസ് സി
തൊഴില്‍ ബിസിനെസ്സ്