കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കണ്ണൂര്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

കണ്ണൂര്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2015 ല്‍ ) :

രാഗേഷ് .പി .കെവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 55
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് പഞ്ഞിക്കയില്‍
മെമ്പറുടെ പേര് രാഗേഷ് .പി .കെ
വിലാസം ശ്രീ ഗോവിന്ദം, , ചാലാട്-670014
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9447063632
വയസ്സ് 46
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ബി കോം
തൊഴില്‍ അക്കൗണ്ടന്റ്