കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കണ്ണൂര്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

കണ്ണൂര്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2015 ല്‍ ) :

ബീന.ഇവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 46
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് സൗത്ത് ബസാര്‍
മെമ്പറുടെ പേര് ബീന.ഇ
വിലാസം കടവത്ത് പുര, തായമ്പള്ളി റോഡ്‌, ഇടചൊവ്വ-0
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9895805085
വയസ്സ് 49
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ് എസ് എല്‍ സി,ജെ.ഡി.സി
തൊഴില്‍ അസിസ്റ്റന്റ്‌ സെക്രട്ടറി, കണ്ണൂര്‍ ടൌണ്‍ എസ്.സി ബാങ്ക്