കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കണ്ണൂര്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

കണ്ണൂര്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2015 ല്‍ ) :

എം.കെ ഷാജിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 38
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ആദികടലായി
മെമ്പറുടെ പേര് എം.കെ ഷാജി
വിലാസം ചൈതന്യ, , കടലായി-670003
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9495128744
വയസ്സ് 44
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ് എസ് എല്‍ സി
തൊഴില്‍ പ്ലംബര്‍