കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കണ്ണൂര്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

കണ്ണൂര്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2015 ല്‍ ) :

ഷാഹിന മൊയിതീന്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 23
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മുണ്ടയാട്
മെമ്പറുടെ പേര് ഷാഹിന മൊയിതീന്‍
വിലാസം ഷാഹി ഘര്‍, ജേര്‍ണലിസ്റ്റ് നഗര്‍,എളയാവൂര്‍ അമ്പലം റോഡ്‌, മുണ്ടയാട്-670594
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9995909093
വയസ്സ് 47
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം പ്ലസ്‌ 2,ഡി.ഫാം
തൊഴില്‍ ഫാര്‍മസിസ്റ്റ്