കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കണ്ണൂര്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

കണ്ണൂര്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2015 ല്‍ ) :

പ്രീത പി.കെവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 32
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ചാല
മെമ്പറുടെ പേര് പ്രീത പി.കെ
വിലാസം കല്ലട ഹൗസ്, ചാലക്കുന്നു, തോട്ടട-670007
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 8547779929
വയസ്സ് 47
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ അവിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ് എസ് എല്‍ സി
തൊഴില്‍