തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ -2015

കണ്ണൂര്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || ജനപ്രതിനിധികള്‍
മേയര്‍ : സുമ ബാലകൃഷ്ണന്‍
ഡെപ്യൂട്ടി മേയര്‍ : രാഗേഷ് .പി .കെ
ധനകാര്യ സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കമ്മിററി
1
രാഗേഷ് .പി .കെ ചെയര്‍മാന്‍
2
വി.ജി. വിനിത കൌൺസിലർ
3
അഷറഫ് .ടി .കെ കൌൺസിലർ
4
കെ.റോജ കൌൺസിലർ
5
കെ.കമലാക്ഷി കൌൺസിലർ
6
കെ.പി. സജിത്ത് കൌൺസിലർ
7
പ്രേമി .ടി കൌൺസിലർ
വികസനകാര്യ സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കമ്മിററി
1
ജമിനി ചെയര്‍മാന്‍
2
സി. എറമുള്ളാന്‍ കൌൺസിലർ
3
വി.ജ്യോതിലക്ഷ്മി കൌൺസിലർ
4
തൈക്കണ്ടി മുരളീധരന്‍ കൌൺസിലർ
5
ആശ .ടി കൌൺസിലർ
6
അമൃത രാമകൃഷ്ണന്‍ കൌൺസിലർ
7
ഒ. രാധ കൌൺസിലർ
ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കമ്മിററി
1
വെള്ളോറ രാജന്‍ ചെയര്‍മാന്‍
2
ശ്രീജ. കെ കൌൺസിലർ
3
രവികൃഷ്ണന്‍.വി കൌൺസിലർ
4
ധനേഷ് ബാബു.എം.കെ. കൌൺസിലർ
5
എം.പി. ഭാസ്കരന്‍ കൌൺസിലർ
6
എം.പി. മുഹമ്മദലി കൌൺസിലർ
7
ബീന.ഇ കൌൺസിലർ
ആരോഗ്യകാര്യ സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കമ്മിററി
1
അഡ്വ.പി.ഇന്ദിര ചെയര്‍മാന്‍
2
പ്രമോദ് .കെ കൌൺസിലർ
3
എസ് . ഷഹീദ കൌൺസിലർ
4
റഷീദ മഹലില്‍ കൌൺസിലർ
5
എം.പി അനില്‍കുമാര്‍ കൌൺസിലർ
6
അഡ്വ. ലിഷ ദീപക് കൌൺസിലർ
7
രഞ്ജിത്ത് .ആര്‍ കൌൺസിലർ
മരാമത്ത് കാര്യ സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കമ്മിററി
1
അഡ്വ. ടി.ഒ. മോഹനന്‍ ചെയര്‍മാന്‍
2
ടി. രവീന്ദ്രന്‍ കൌൺസിലർ
3
കെ. പ്രകാശന്‍ മാസ്റ്റര്‍ കൌൺസിലർ
4
പ്രീത പി.കെ കൌൺസിലർ
5
എം.കെ ഷാജി കൌൺസിലർ
6
എന്‍. ബാലകൃഷ്ണന്‍ കൌൺസിലർ
7
ഷഫീക്ക് .എം കൌൺസിലർ
നഗരാസൂത്രണ കാര്യ സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കമ്മിററി
1
സി. സീനത്ത് ചെയര്‍മാന്‍
2
കെ.പി.എ സലിം കൌൺസിലർ
3
പ്രേമജ.പി കൌൺസിലർ
4
സീന കെ.പി കൌൺസിലർ
5
എം.രാജീവന്‍ കൌൺസിലർ
6
കെ.കെ ഭാരതി കൌൺസിലർ
നികുതി അപ്പീല്‍ കാര്യ സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കമ്മിററി
1
സി.കെ.വിനോദ് ചെയര്‍മാന്‍
2
രതി. കെ കൌൺസിലർ
3
അജിത എ.പി കൌൺസിലർ
4
മീനാസ് തമ്മിട്ടോണ്‍ കൌൺസിലർ
5
സി. സമീര്‍ കൌൺസിലർ
വിദ്യാഭ്യാസ കായിക കാര്യ സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കമ്മിററി
1
ഷാഹിന മൊയിതീന്‍ ചെയര്‍മാന്‍
2
കെ. ജയദേവന്‍ കൌൺസിലർ
3
ടി. കെ. വസന്ത കൌൺസിലർ
4
ഷംന. പി കൌൺസിലർ
5
എം.വി. സഹദേവന്‍ കൌൺസിലർ
6
ചാത്തോത്ത് നസറത്ത് കൌൺസിലർ