കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കണ്ണൂര്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

കണ്ണൂര്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2015 ല്‍ ) :

കെ.പി.എ സലിംവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 10
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കക്കാട്
മെമ്പറുടെ പേര് കെ.പി.എ സലിം
വിലാസം കെ എല്‍ ഹൗസ്, കുഞ്ഞിപ്പള്ളി, കക്കാട്-0
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9847352629
വയസ്സ് 41
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ഏഴാംതരം
തൊഴില്‍ മാനേജര്‍,കക്കാട്‌ കോ-ഓപ്പ് സ്റ്റോര്‍