കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കണ്ണൂര്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

കണ്ണൂര്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2015 ല്‍ ) :

ടി പ്രശാന്ത്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 33
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് എടക്കാട്
മെമ്പറുടെ പേര് ടി പ്രശാന്ത്
വിലാസം ശിഖ ഭവൻ, നിയർ ഒ കെ യു പി സ്കൂൾ, എടക്കാട്-670663
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9497886041
വയസ്സ് 31
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ അവിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍ മെക്കാനിക്