കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കണ്ണൂര്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

കണ്ണൂര്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2015 ല്‍ ) :

എം.രാജീവന്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 30
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് തിലാന്നൂര്‍
മെമ്പറുടെ പേര് എം.രാജീവന്‍
വിലാസം മതുമ്മല്‍ ഹൗസ്, തിലാനൂര്‍, താഴെചൊവ്വ-670018
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9995462431
വയസ്സ് 48
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ഏഴാം തരം
തൊഴില്‍ സെക്യുരിറ്റി