പഞ്ചായത്ത് രാജ് മാഗസിന്‍ സെപ്റ്റംബര്‍ 2018

Sept 2018

തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ വകുപ്പിന് പുതിയ നേതൃത്വം

മഹാ പ്രളയത്തിനു ശേഷം
എ സി മൊയ്തീന്‍

വീണ്ടെടുക്കണം ഹരിത ജീവിതം
ടി എന്‍ സീമ

പ്രളയ കാലത്തെ നഗരകാര്യങ്ങള്‍
ആര്‍ ഗിരിജ ഐ എഎസ്

ഇനിയും മുന്നോട്ട്
എം പി അജിത്‌ കുമാര്‍

കരുത്തായി പഞ്ചായത്ത് വകുപ്പ്
കെ പ്രശാന്ത്‌ കുമാര്‍

പ്രളയ ക്കെടുതിയില്‍ കൈത്താങ്ങായി കുടുംബശ്രീ
എസ് ഹരികിഷോര്‍ ഐ എ എസ്

പകര്‍ച്ചവ്യാധി നിയന്ത്രണവും ആരോഗ്യ സംരക്ഷണവും
ഡോ ചിന്ത എസ്

പ്രളയ ബാധിത മേഖലകളില്‍ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുടെ സാധ്യതകള്‍
എസ് ഹരികിഷോര്‍ ഐ എ എസ്

പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ കേരളം പിന്‍തുടരേണ്ട ആവാസ വ്യവസ്ഥ
കെ എസ് ഗിരിജ

പുനര്‍ നിര്‍മാണം നടത്തുമ്പോള്‍
പി ആര്‍ സജികുമാര്‍

തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ ചെയ്യേണ്ടത്
ഡോ ജോയ് ഇളമണ്‍