പഞ്ചായത്ത് രാജ് മാഗസിന്‍ -ഏപ്രിൽ 2019

April2019

ഉള്ളടക്കം

വീണ്ടും വിഷു വരവായി
 ഡോ വിളക്കുടി രാജേന്ദ്രന്‍

ആസൂത്രണവും അധികാര വികേന്ദ്രീകരണവും –ഗാന്ധിയന്‍ സമീപനം
അജിത്‌ വെണ്ണിയൂര്‍

വിജെ തങ്കപ്പന്‍ അധികാര വികേന്ദ്രീകരണത്തിനു കരുത്തു പകര്‍ന്ന കര്‍മ്മ ധീരന്‍ :
എം എസ് വിജയാനന്ദ്

വയോജന ക്ഷേമം പകല്‍വീടുകളിലൂടെ:
യഹ്യാഖാന്‍ തലക്കല്‍

വയോജന സൗഹൃദ പ്രാദേശിക ഭരണം എന്ത്? എങ്ങിനെ ?
ഡോ പീറ്റര്‍ രാജ്

വേനല്‍ക്കാല രോഗ പ്രതിരോധം
ഡോ ചിന്ത എസ്
 

പംക്തികള്‍

  • വാര്‍ത്തകള്‍ വിശേഷങ്ങള്‍
     
  • കില ന്യൂസ്
     
  •  എന്ന്  വായനക്കാര്‍..