പഞ്ചായത്ത്‌ രാജ് മാസിക മേയ് 2018

 

ഉള്ളടക്കംprmagazine-may2018

 • ഇനിയും മുന്നോട്ട്
  ഡോ .കെ ടി ജലീല്‍
   
 • ജനകീയ സര്‍ക്കാര്‍ -മൂന്നാം വര്‍ഷത്തിലേക്ക്
   
 • കുതിച്ചുയരും തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ്
   
 • ഏകീകൃത തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സര്‍വീസ്പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളും ,ഫല പ്രതീക്ഷയും
  ഡോ സി പി വിനോദ്
   
 • ഏകീകൃത തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സര്‍വീസ് എന്ത് എന്തിന്
  ഡോ എന്‍ രമാകാന്തന്‍
   
 • പ്രായപൂര്‍ത്തിയായവര്‍ക്ക് പുകയില വില്‍ക്കരുത്
  ഡോ പോള്‍ സെബാസ്റ്റ്യന്‍
   
 • ഹൃദയത്തിനായി പുകയില ഉപേക്ഷിക്കുക
  ഡോ .ശിവശങ്കരന്‍
   
 • പ്രകൃതി സൌഹൃദ നിര്‍മാണം
  സജി കുമാര്‍ പി ആര്‍ ,ഗംഗ ആര്‍ എസ്

   

പംക്തികള്‍

 • വാര്‍ത്തകള്‍ വിശേഷങ്ങള്‍
   
 • കില ന്യൂസ്
   
 •  എന്ന്  വായനക്കാര്‍..
   
 • കണ്ണും കാതും