പഞ്ചായത്ത് രാജ് മാഗസിന്‍ -ഫെബ്രുവരി 2019

Febb2019ഉള്ളടക്കം
അടുത്ത ലക്‌ഷ്യം നൂറില്‍ നൂറ്
എ സി മൊയ്തീന്‍

തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്ക് 21000 കോടി

പിന്നിട്ട ആയിരം ദിനങ്ങള്‍ -നവകേരള ലക്ഷ്യത്തിനോപ്പം
എച്ച് ദിനേശന്‍ ഐ എ എസ്

മിഷന്‍ വയനാട് 2018
ജോയി ജോണ്‍

എല്ലാവരും ജലാശയങ്ങളിലേക്ക്‌
ഡോ ടി എന്‍ സീമ

മാലിന്യത്തില്‍ നിന്നും സ്വാതന്ത്ര്യം പുഴകള്‍ക്ക് പുതുജീവനേകി ഹരിതകേരളം മിഷന്‍
ബി മനോജ്‌

സുസ്ഥിര വികസനം :ഹരിത പരികല്‍പ്പന –പീലിക്കോടിന്റെ വിജയ ഗാഥ
ശ്രീധരന്‍ ടി വി

കുടുംബശ്രീ ജെറിയാ ട്രിക് കെയര്‍ പദ്ധതി

നാട്ടുനന്മകള്‍ പൂത്തുലയാന്‍ ഒരുമയോടെ മീനങ്ങാടി
ബീന വിജയന്‍

മിത്ര 181 സ്ത്രീകളുടെ സുരക്ഷയും വഴികാട്ടിയും

കേച്ചേരി പുഴ സംരക്ഷണം : സര്‍വ്വേ നടപടികള്‍ ആരംഭിച്ചു

പംക്തികള്‍

  • വാര്‍ത്തകള്‍ വിശേഷങ്ങള്‍
     
  • കില ന്യൂസ്
     
  •  എന്ന്  വായനക്കാര്‍..