പഞ്ചായത്ത് രാജ് മാഗസിന്‍ ആഗസ്റ്റ് 2022

 

Panchayat  raj Magazine

ഉള്ളടക്കം

നാം തിരുവോണത്തെ സമൃദ്ധമാക്കി
കെ.ആർ.രാജൻ

ജനകീയം 2022
സംസ്ഥാനതല ക്വിസ് മൽസരം

അതിദരിദ്രർക്കായി മൈക്രോപ്ലാൻ വികസനത്തിൻ്റെ കേരളമുഖം 
ഹുസൈൻ എം മിന്നത്ത്

ഹരിതമിത്രം സ്മാർട്ട് ഗാർബേജ് മാനേജ്മെൻ്റ് സിസ്റ്റം 
ബി.മനോജ്

സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ എഴുപത്തഞ്ചാം വാർഷികാഘോഷം കുടുംബശ്രീ നിർമ്മിച്ചത്
22 ലക്ഷം ദേശീയപതാകകൾ
ആശ.എസ്.പണിക്കർ

മാറുന്ന ലോകത്തെ സാക്ഷരചിന്തകൾ ലോകസാക്ഷരതാദിനം സെപ്റ്റംബർ 8
ടി.ഷാഹുൽഹമീദ്

സ്ത്രീ സൌഹൃദ തൊഴിലിടങ്ങൾ  
അഡ്വ.ഗൌരിനാഥൻ

പോസ്റ്റോഫീസിൽ പാഴ്സൽ പായ്ക്കിംഗിന് കുടുംബശ്രീ

പുത്തൻ പ്രതീക്ഷയായി കർഷകദിനം 
കെ.ആർ.ജയകുമാർ & സുനിൽ കെ എം

ലോകത്ത് സമാധാനം വിളിപ്പാടകലെയോ? 
ലോക സമാധാന ദിനം സെപ്റ്റംബർ 21

മഹാബലിയുടെ മാനവമുഖം  
ജയൻകുമാർ എസ്.കെ

ഏകീകൃത തദ്ദേശവകുപ്പിൻ്റെ 
ലോഗോ പ്രകാശനം

ഓണം മലയാളിയെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത്  
മുരളീധരൻ തഴക്കര

പംക്തികൾ
 

എന്റെ മലയാളം

വാർത്തകൾ വിശേഷങ്ങൾ

ഊരുംപേരും 25

എന്ന് വായനക്കാർ