പഞ്ചായത്ത് രാജ് മാഗസിന്‍ നവംബര്‍ 2021

Posted on Saturday, March 26, 2022

 

Panchayat  raj Magazine

ഉള്ളടക്കം

പഞ്ചായത്ത് ബജറ്റ്-തയ്യാറാക്കലും അംഗീകാരവുംഅനീഷ് കുമാർ.കെ.വി

ഗ്രാമങ്ങൾ-ഭക്ഷ്യസുരക്ഷയുടെ നട്ടെല്ല് 
ഡോ.ജോമോൻ മാത്യു

ഗ്ലോബൽ ഹംഗർ ഇൻഡക്സ് 2021 ഇന്ത്യയിലെ വിശപ്പിൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ
ഹുസൈൻ .എം .മിന്നത്ത്

വളപട്ടണം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ലൈബ്രറി അഥവാ ഗ്രാമത്തിൻ്റെ സർവ്വകലാശാല 
ബിനോയ് മാത്യു

കാലാവസ്ഥാവ്യതിയാനവും തദ്ദേശഭരണവും എം.പി. അജിത് കുമാർ

കേരളത്തിലെ കാലാവസ്ഥാമാറ്റം കാലം മാറുന്ന കാലാവസ്ഥ
ഡോ.വി.സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ്

കുടുംബശ്രീ ത്രിതല സംഘടനാ സംവിധാനത്തിന് പുതിയ ഭാരവാഹികളെ കണ്ടെത്തുന്നു.

ഉണരുന്നൂ സ്ത്രീപക്ഷ നവകേരളം
ആശ.എസ്.പണിക്കർ

കേരഗ്രാമം പദ്ധതിയിലൂടെ കാർഷികവികസനത്തിൻ്റെ കാഹളം മുഴക്കി അണ്ടൂർക്കോണം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
ഹരികുമാർ.എസ്

അതി ദരിദ്രരില്ലാത്ത കേരളം
കെ.ആർ.രാജൻ

തൊടി നിറയെ കോഴി മടി നിറയെ കാശ് 
മുരളീധരൻ തഴക്കര

പംക്തികള്‍

  • വാര്‍ത്തകള്‍ വിശേഷങ്ങള്‍
  • എൻ്റെ  മലയാളം
  • ഊരുംപേരും 16
  • എന്ന്  വായനക്കാര്‍..