പഞ്ചായത്ത് രാജ് മാഗസിന്‍ നവംബര്‍ 2019

prmagazinenov2019

 • പുതിയ കാലം പുതിയ നിര്‍മാണ ചട്ടങ്ങള്‍
  എ സി മൊയ്തീന്‍
 • കേരളത്തിലെ പഞ്ചായത്തുകള്‍ കേന്ദ്ര പുരസ്കാര നിറവില്‍ പാപ്പിനിശ്ശേരി ഒന്നാമത് എത്തിയത് ഇങ്ങനെ
 • കെട്ടിട നിര്‍മാണ അനുമതി സുഗമമാക്കുവാന്‍ IBPMS-
  കെ . എസ് . ഗിരിജ
 • നവകേരള സൃഷ്ടിക്കായി സമഗ്ര സംയോജിത പദ്ധതികള്‍ : ഡോ ജോയ് ഇളമണ്‍
 • ബ്ലൂ ആര്‍മി ഒരു കൈകുമ്പിള്‍ ജലം നമുക്കും വരും തലമുറയ്‌ക്കും
  സിന്ധു പി.ഡി
 • കളക്റ്റേഴ്സ് സ്കൂള്‍ വരും തലമുറയുടെ ശുചിത്വ പാഠം
  അമീര്‍ഷാ ആര്‍.എസ്
 • സാമൂഹ്യ സഹായ പെന്‍ഷന്‍ എന്ത് എങ്ങനെ ?
  കെ പ്രശാന്ത്‌ കുമാര്‍
 • കുടുംബശ്രീയെ ശക്തിപ്പെടുത്താന്‍ സമന്വയം
 • കേരളം വന്ന വഴി
  വെള്ളനാട് രാമചന്ദ്രന്‍
 • മാലിന്യ സംസ്കരനത്തിലെ തളിപ്പറമ്പ് മാതൃക
  എബ്രഹാം തോമസ് രഞ്ജിത്
 • കണ്ടാണശ്ശേരി തട്ടകത്തിലെ കളമൊരുക്കം
  ഷെയിന്‍ ചാക്കോ
 • അഴിയൂരില്‍ മുടി മാലിന്യം സംസ്കരിക്കാന്‍ പദ്ധതി
 • പ്ലാസ്റ്റിക്‌ മാലിന്യ രഹിത പഞ്ചായത്താകാന്‍ എടവിലങ്ങ്