പ്രമുഖര്‍

cm ശ്രീ. പിണറായി വിജയന്‍
കേരള മുഖ്യമന്ത്രി
 
   
M. V. Govindan ശ്രീ. എം‌.വി. ഗോവിന്ദൻ
തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി
സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അനക്സ് - അഞ്ചാം നില 
റൂം നമ്പര്‍ 501 സി
ഇ-മെയില്‍ : min.lsgd@kerala.gov.in
   
ps

ശ്രീമതി ശാരദാ മുരളീധരന്‍
അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി
ഇ-മെയില്‍ :acs.lsgd@kerala.gov.in

   
   
 


ശ്രീ സൗരഭ് ജെയിൻ . ഐ എ എസ്
പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ സെക്രട്ടറി
തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ (നഗരകാര്യ) വകുപ്പ്
ഇ-മെയില്‍ : prlsecy.lsgurban@kerala.gov.in

   
വകുപ്പ്/സ്ഥാപനം വകുപ്പ് തലവന്മാര്‍ ഔദ്യോഗിക പദവി ഓഫീസ് ഫോണ്‍ നമ്പര്‍ ഇ-മെയില്‍
വകുപ്പുകള്‍

ഏകോപിത തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ്
ബാലമുരളി ഡി ഐ.എ.എസ് പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ ഡയറക്ടര്‍ 0471-2314526 pdlsgkerala@gmail.com

പഞ്ചായത്ത് വകുപ്പ്‌
എച്ച് ദിനേശൻ ഐ.എ.എസ് ഡയറക്ടര്‍ 0471 2323286 directorofpanchayat@gmail.com

നഗരകാര്യ വകുപ്പ്‌
ഡോ . രേണു രാജ്   ഐ എ എസ് ഡയറക്ടര്‍ 0471 2312886 duatvpm@gmail.com
ഗ്രാമ വികസന വകുപ്പ് ബാലമുരളി ഡി ഐ.എ.എസ് കമ്മിഷണര്‍ 0471 2314526, 2313882 crdkerala@gmail.com
എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗം ജോൺസൺ കെ  ചീഫ് എന്‍ജിനീയര്‍ 0471 2115072, 2325071 celsgd@kerala.gov.in
celsgd@gmail.com

നഗര ഗ്രാമാസൂത്രണ വകുപ്പ്
പ്രമോദ്‌കുമാർ  സി  പി  ചീഫ്  ടൗണ്‍ പ്ലാനര്‍ 0471 2721447, 0471 2723429 cctpkeralam@gmail.com

നഗര ഗ്രാമാസൂത്രണ വകുപ്പ്
പ്രശാന്ത് .എച്ച് ചീഫ് ടൗണ്‍ പ്ലാനര്‍ (പ്ലാനിംഗ്) 0471 2726677, 0471 2723429 ctpplanningkeralam@gmail.com
പെര്‍ഫോമന്‍സ് ഓഡിറ്റ്‌ വിഭാഗം എം. എസ്. ബിജുകുട്ടന്‍ സ്റ്റേറ്റ് പെര്‍ഫോമന്‍സ് ഓഡിറ്റ്‌ ഓഫീസര്‍ (Addl. Charge) 0471 2335413, 0471 2518886 spaokerala@gmail.com
അനുബന്ധ സ്ഥാപനങ്ങള്‍

കേരള സംസ്ഥാന ആസൂത്രണ ബോര്‍ഡ്
ഡോ.വി. കെ.രാമചന്ദ്രന്‍ വൈസ് ചെയര്‍മാന്‍ 0471 2540208  

ഇന്‍ഫര്‍‌മേഷന്‍ കേരളാ മിഷന്‍ (ഐ.കെ.എം.)
  എക്സിക്യുട്ടീവ്‌ ഡയറക്ടര്‍ 0471 2773100 director.ikm@kerala.gov.in

ലോക്കല്‍ ഗവണ്‍മെന്‍റ് കമ്മീഷന്‍
ഡോ. സി.പി.വിനോദ് ചെയര്‍മാന്‍ 0471 2721627  

കുടുംബശ്രീ
 പി.ഐ. ശ്രീവിദ്യ ഐ.എ.എസ്  എക്സിക്യുട്ടീവ്‌ ഡയറക്ടര്‍ 0471 2554714, 2554715, 2554716 info@kudumbashree.org

കേരള ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ലോക്കല്‍ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന്‍ - കില
ഡോ. ജോയ് ഇളമണ്‍ ഡയറക്ടര്‍ 0487 2207000,2201312, info@kila.ac.in

ശുചിത്വ മിഷന്‍
മിര്‍ മുഹമ്മദ്‌ അലി ഐ.എ.എസ് എക്സിക്യുട്ടീവ്‌ ഡയറക്ടര്‍ 0471 2319831, 2316730
7558017816
sanitation.sm@kerala.gov.in
edsuchitwamission@gmail.com

കേരള റൂറല്‍ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ആന്റ് വെല്‍ഫെയര്‍ സൊസൈറ്റി - ക്രൂസ്
 Adv. പി .വിശ്വംഭരപണിക്കർ  ചെയര്‍മാന്‍ 0471 2722007 mdkrewstvpm@gmail.com

ഓംബുഡ്സ്മാന്‍
ജസ്റ്റിസ് പി  എസ് ഗോപിനാഥൻ  ഓംബുഡ്സ്മാന്‍ 0471 2333542 ombudsmanlsgi@gmail.com
ക്ലീന്‍ കേരള കമ്പനി പി. കേശവന്‍ നായര്‍ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടര്‍ 0471 2724600 cleankeralacompany@gmail.com
info@cleankeralacompany.com