പഞ്ചായത്ത് രാജ് മാഗസിന്‍ ജൂലൈ 2021

Posted on Thursday, October 28, 2021

 

Panchayat  raj Magazine July 2021

ഉള്ളടക്കം

അതിദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജനം കേരള മോഡലിലെ പുതിയൊരേട്
എം വി ഗോവിന്ദൻമാസ്റ്റർ 

സ്ത്രീപക്ഷ കേരളം പ്രാദേശിക ഇടപെടൽ സാധ്യതകൾഡോ.ടി.ഗീതാകുമാരി

വറ്റാത്ത ഉറവയായി ജലസമൃദ്ധി-സഫലമീയാത്ര 

ജനകീയ  ജലസംരക്ഷണ രംഗത്തെ മാതൃക
എം.നിസാമുദ്ദീൻ

ജില്ലാആസൂത്രണ സമിതികളും  വികസന കാഴ്ചപ്പാടുകളും
ഹുസൈൻ എം മിന്നത്ത്

നമുക്ക് വേണം ക്ഷേമകേരളം ആനന്ദഗ്രാമങ്ങളും
ഡോ.വി.സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ്

സാമൂഹ്യ വികസനവും ശാക്തീകരണവും

പ്രതിസന്ധികളും വെല്ലുവിളികളും അവസരങ്ങളാക്കി കുടുംബശ്രീ-2
ആശ എസ് പണിക്കർ

തദ്ദേശസ്വയംഭരണ ലൈബ്രറികൾ തീർത്ത വായനാ പക്ഷാചരണ  മാതൃക
ബിനോയ് മാത്യു

തീരദേശ സംരക്ഷണത്തിൽ പ്രാദേശിക സർക്കാരുകളുടെ പങ്ക്
ഡോ.ജോമോൻ മാത്യു

പംക്തികള്‍

  • കില ന്യൂസ്
  • വാര്‍ത്തകള്‍ വിശേഷങ്ങള്‍
  • എൻ്റെ  മലയാളം
  • ഊരുംപേരും 13
  • അരങ്ങൊഴിഞ്ഞ വീട്ടമ്മമാര്‍
  • എന്ന്  വായനക്കാര്‍..