പഞ്ചായത്ത് രാജ് മാഗസിന്‍ ജനുവരി 2020

PRMagazine-January2020

ഉള്ളടക്കം

നമ്മള്‍ നമുക്കായി :
പിണറായി വിജയന്‍

അതിജീവനക്ഷമതയുള്ള കേരളമെന്ന ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് :
എ സി മൊയ്തീന്‍

ലൈഫ് : രണ്ടു ലക്ഷം വീടുകളിലേക്ക് കുടുംബ സംഗമങ്ങള്‍ പുരോഗമിക്കുന്നു .
യു വി ജോസ് .ഐ എ എസ്

പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണ യജ്ഞം –പുതിയ മാനങ്ങളിലേക്ക് :
ഡോ സി രാമകൃഷ്ണന്‍

ആര്‍ദ്രം ക്യാമ്പയിനില്‍ അണി ചേരാം ആരോഗ്യത്തിനായി അണി ചേരാം

പ്ലാസ്റ്റിക് രഹിത പുതു വര്‍ഷത്തെ വരവേറ്റ് കുടുംബശ്രീ

വോട്ടര്‍ പട്ടിക എങ്ങിനെ പുതുക്കാം 

ഇനി ഞാന്‍ ഒഴുകട്ടെ 

സെറി കള്‍ച്ചറിലൂടെ  പൂവണിഞ്ഞ സ്വപ്‌നങ്ങള്‍

കേന്ദ്ര പദ്ധതി നടത്തിപ്പ് മികവിന് കേരളത്തിനു  ദേശീയ  പുരസ്കാരം 

പംക്തികള്‍

കില ന്യൂസ്

വാര്‍ത്തകള്‍ വിശേഷങ്ങള്‍

അരങ്ങൊഴിഞ്ഞ വീട്ടമ്മമാര്‍ - 4

എന്ന് വായനക്കാര്‍..