പഞ്ചായത്ത് രാജ് മാഗസിന്‍ മാർച്ച് 2020

PR-Magazine-March-2020

ഉള്ളടക്കം

2 ലക്ഷം പിന്നിട്ട്  ലൈഫ് മുന്നോട്ട്  
പിണറായി വിജയൻ

ദൗത്യം തുടരും ലക്‌ഷ്യം സമ്പൂർണ്ണ പാർപ്പിട സുരക്ഷ
എ സി മൊയ്തീൻ

ജീവനും ജീവിതവും നൽകി ലൈഫ് മുന്നോട്ട് യു വി ജോസ് ഐ എ എസ്

രണ്ടു ലക്ഷം വീടുകൾ അതിലേറെ പുഞ്ചിരികൾ

കോവിഡ് 19 പ്രതിരോധം തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് പ്രധാന പങ്ക്
പിണറായി വിജയൻ

നാടിന് ആഘോഷമായി പഞ്ചായത്ത് ദിനം


ജീവനി-നമ്മുടെ കൃഷി നമ്മുടെ ആരോഗ്യം വിഷ്ണു എസ്  വി


പരിചയപ്പെടാം ബിൽ ഡിസ്‌കൗണ്ടിങ് സിസ്റ്റം  സുനിൽകുമാർ റ്റി  കെ 


അംഗീകാര നെറുകയിലേക്ക് പാപ്പിനിശ്ശേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്


കേരള മഹോത്സവമായി പഞ്ചായത്ത് ദിനാഘോഷം ടിംപിൾ മാഗി പി എസ് 

പംക്തികള്‍

കില ന്യൂസ്

വാര്‍ത്തകള്‍ വിശേഷങ്ങള്‍

അരങ്ങൊഴിഞ്ഞ വീട്ടമ്മമാര്‍

എന്ന് വായനക്കാര്‍..