പഞ്ചായത്ത് രാജ് മാസിക ഏപ്രില്‍ 2018

April

ഉള്ളടക്കം

 • നേട്ടങ്ങളുടെ നിറവില്‍ മൂന്നാം വര്‍ഷത്തിലേക്ക്  
  ഡോ.കെ ടി ജലീല്‍
 • ദിശാ ബോധത്തില്‍  സാധ്യമായ ലക്ഷ്യ പ്രാപ്തി
  പി മേരിക്കുട്ടി  ഐ എ എസ്
 • വികസന നേട്ടങ്ങള്‍ക്കൊപ്പം ഉറച്ച ചുവടുകളോടെ
  കെ രാമചന്ദ്രന്‍ ഐ എ എസ്
 • കുടുംബശ്രീയും   തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങളും
  എസ് ഹരി കിഷോര്‍ ഐ എ എസ്
 • സാങ്കേതിക പിന്തുണ മഹത്തരം
  സീറാം സാംബശിവ റാവു ഐ.എ.എസ്
 • ഗ്രാമീണ ജീവിതം മാറ്റിമറിച്ച തൊഴിലുറപ്പ്
  ഡോ. മിത്ര റ്റി. ഐ.എ.എസ്
 • ലൈഫ്: രണ്ടര ലക്ഷം ഭവനം ഈ വര്‍ഷം
  ഡോ. അദീല അബ്ദുള്ള ഐ.എ.എസ്
 • ഹരിതകേ രളം മിഷന്‍ രണ്ടാം വര്‍ഷ ത്തിലേക്ക്
  ഡോ. ടി .എന്‍. സീമ
 • ശുചിത്വ സംസ്കരണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക്  വേഗതയേറുന്നു
  ഡോ.ആര്‍. അജയകുമാര്‍ വര്‍മ്മ
 • മുന്നേറ്റത്തിന്‍റെ ചരിത്രമെഴുതി നഗരസഭകള്‍
  ബി.കെ . ബാലരാജ്
 • വെല്ലുവിളികള്‍  ഊര്‍ജ്ജമാക്കി പൊതുമരാമത്ത് മേഖല
  പി.ആര്‍  സജികുമാര്‍
 • സ്ഥലപരാസൂത്രണം സമഗ്രതയില്‍
  ഷാജി ജോസഫ്
 • കാര്യശേഷി തെളിയിച്ച് തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങള്‍
  ഡോ. ജോയ് ഇളമണ്‍
 • തദ്ദേശമിത്രം
  ഡോ. വി.പി. സുകുമാരന്‍
 • കെട്ടിടനി കുതി പിരിവില്‍ റെക്കോഡ്  നേട്ടം
  എം.പി. അജിത് കുമാര്‍
 • സുന്ദര കേരളസൃഷ്ടിക്ക്
  എല്‍.സിന്ധു

pagr3 page2 Page1

 • കരുത്തോടെ മുന്നോട്ട്
  അഡ്വ. കെ . തുളസിഭായ് പത്മനാഭന്‍

se

Previous issues...

April
April 2018

PR-march-2018
March 2018

FBB-2018
Feb 2018

01-2017-s
Jan 2018

panchayatraj_Dec
Dec 2017

prmagazine
Nov 2017

prmagazine
Oct 2017

Aug
Sep 2017

Aug
Aug 2017

Aug
July 2017

Aug
June 2017

Aug
May 2017

Aug
April 2017

Aug
Mar 2017

Aug
Feb 2017

Aug
Jan 2017

2016-12
Dec 2016

2016-11
Nov 2016

2016-10
Oct 2016

2016-09
Sep 2016

2016-08
Aug 2016

2016-07
July 2017

2016-06
June 2016

2016-05
May 2016

2016-04
April 2016

2016-03
Mar 2016

2016-02
Feb 2016

2016-01
Jan 2016

Dec-2016
Dec 2015