പഞ്ചായത്ത് രാജ് മാഗസിന്‍ -ഒക്ടോബര്‍ 2019

 

Panchayat raj Magazine October 2019

ഉള്ളടക്കം
 

മികവിന്റെ ഒരു ചുവടു കൂടി
എ സി മൊയ്തീന്‍

എന്തുകൊണ്ട് ഗാന്ധിജി
ഷിജു ഏലിയാസ്‌

മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴില്‍ ഉറപ്പു പദ്ധതി സവിശേഷതകളും സമീപനവും
ഡോ ദിവ്യ എസ് അയ്യര്‍ ഐ എ എസ്

പഞ്ചായത്തുകളുടെ ശാക്തീകരനത്ത്തിനു രാഷ്ട്രീയ ഗ്രാം സ്വരാജ് അഭിയാന്‍
ജോസ്ന മോള്‍ എസ്

നാഷണല്‍ റര്‍ബന്‍ മിഷന്‍
ബിജോയ്‌ കെ വര്‍ഗീസ്‌

സംയോജിത നീര്‍ത്തട പരിപാലനത്തിന് പ്രധാന മന്ത്രി കൃഷി സിഞ്ചയി യോജന
വി എസ് സന്തോഷ്‌ കുമാര്‍

നാടിനെ മാലിന്യ രഹിതവും ശുചിത്വ പൂര്‍ണ്ണവുമാക്കുന്നതിന് സ്വച്ച് ഭാരത്‌ മിഷന്‍
എബ്രഹാം തോമസ്‌ രഞ്ജിത്ത്

കേന്ദ്ര വിഷ്കൃത ഭവന നിര്‍മാണ പദ്ധതികള്‍ മേസ്തിരി പരിശീലനം
ആര്‍ ഷൈനി

സ്ത്രീകള്‍ക്ക് കൂടുതല്‍ തൊഴില്‍ അവസരങ്ങളുമായി മഹിളാ കിസാന്‍ ശാക്തീകരണ്‍ പരിയോജന
ഡോ പി കെ സനില്‍ കുമാര്‍

ന്യൂ നാഷണല്‍ ബയോഗ്യാസ്‌ & ഓര്‍ഗാനിക് മന്വര്‍ പ്രോഗ്രാം
ടി എം മുഹമ്മദ്‌ ജാ

ഹരിത നിയമങ്ങള്‍ കര്‍ശനമാക്കി തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങള്‍

ഹരിത ടൂറിസം പദ്ധതിക്ക് തുടക്കം

പായം: സമാനതകളില്ലാത്ത വികസന മുന്നേറ്റത്തിലേക്ക്
എന്‍ അശോക്‌

മാതൃകയായി കിരണം സ്പെഷ്യല്‍ സ്കൂള്‍
അബ്ദുല്‍ ലത്തീഫ് എ വി
 

പംക്തികള്‍

 • കില ന്യൂസ്
   
 • വാര്‍ത്തകള്‍ വിശേഷങ്ങള്‍
   
 • അരങ്ങൊഴിഞ്ഞ വീട്ടമ്മമാര്‍ 
   
 •  എന്ന്  വായനക്കാര്‍..