പഞ്ചായത്ത് രാജ് മാഗസിന്‍ -ഒക്ടോബര്‍ 2018

prmagazine-octo-small

ഉള്ളടക്കം

 • ഹരിത പെരുമാറ്റ ചട്ടം –ഗാന്ധിയന്‍ പരിപ്രേക്ഷ്യം
  എസ് എം വിജയാനന്ദ്
   
 • കുതിച്ചുയരാം നവകേരളത്തിനായി
  എച്ച് ദിനേശന്‍ ഐ എ എസ്
   
 • പ്രളയകാലത്തിന്റെ സന്നദ്ധ പ്രവര്‍ത്തന മാതൃക തുടരാനാകണം
  ഡോ ആര്‍ അജയകുമാര്‍ വര്‍മ്മ
   
 • പൊതു വിദ്യാലയങ്ങള്‍ മികവിലേക്ക്
  കെ വി മോഹന്‍ കുമാര്‍ ഐ എഎസ്
   
 • തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സര്‍വീസ് യാഥാര്‍ഥ്യത്തിലേക്ക്
  എം വിജയകുമാരന്‍ നായര്‍
   
 • കേരളത്തിനു ഒരു പൊന്‍ തൂവല്‍
  ഡോ.ജോയ് ഇളമണ്‍
   
 • മൃഗ സംരക്ഷണ മേഖലയിലെ പുനരധിവാസം
  ഡോ.പി.ജി.വത്സല
   
 • കാര്‍ഷിക മേഖലയില്‍ അതിജീവനം അതിവേഗം
  വിഷ്ണു എസ് പി
   
 • മാലിന്യ സംസ്കരണ രംഗത്ത് കരുളായി മാതൃക
  അസൈനര്‍ വിശാരിയില്‍

പംക്തികള്‍

 • വാര്‍ത്തകള്‍ വിശേഷങ്ങള്‍
   
 •  എന്ന്  വായനക്കാര്‍..
   
 • കണ്ണും കാതും