പഞ്ചായത്ത് രാജ് മാസിക മാര്‍ച്ച്‌ 2018

PR March 2018 home page

ഉള്ളടക്കം

 • ഏകോപിത സര്‍വീസ് ഈ വര്‍ഷം തന്നെ
  പിണറായി വിജയന്‍
   
 • ആഘോഷ വേലയുടെ അനുഭവങ്ങളിലൂടെ മാറ്റങ്ങള്‍ക്കായി മനസ്സൊരുക്കം
  ഡോ. കെ ടി ജലീല്‍
   
 • അരികു വല്‍ക്കരണത്തെ അതിജീവിക്കണം
  എ കെ ബാലന്‍
   
 • വേണം സംയോജിത പദ്ധതികള്‍
  ഡോ. ടി എം തോമസ്‌ ഐസക്
   
 • സര്‍ഗാത്മകമാകണം സര്‍ക്കാര്‍ സര്‍വീസ്
  പി രാമകൃഷ്ണന്‍
   
 • നന്മക്കെന്നും പുതുമ
  പാലൊളി മുഹമ്മദ് കുട്ടി
   
 • സമഗ്ര ദര്‍ശനം അനിവാര്യം
  ടി കെ ജോസ് ഐ എ എസ്
   
 • ബഹുതല ആസൂത്രണ ത്തിന്റെ അനന്ത സാധ്യതകള്‍
  ഡോ കെ എന്‍ ഹരിലാല്‍
   
 • പഴുത്തിലകളെ സ്നേഹിക്കുന്ന പച്ചിലകള്‍

പംക്തികള്‍

 • വാര്‍ത്തകള്‍ വിശേഷങ്ങള്‍
   
 • ഭൂതക്കണ്ണാടി
   
 • കില ന്യൂസ്
   
 •  എന്ന്  വായനക്കാര്‍..
   
 • കണ്ണും കാതും
PRM