തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് -2020

കൊല്ലം - ഇട്ടിവ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി

വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മെമ്പര്‍മാര്‍ സ്ഥാനം പാര്‍ട്ടി സംവരണം
1 മലപ്പേരൂർ ടോം കെ ജോർജ്ജ് മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
2 ത്രാങ്ങോട് അനിതകുമാരി റ്റി മെമ്പര്‍ ബി.ജെ.പി വനിത
3 കോട്ടുക്കൽ എ നിഷാദ് റഹ്മാൻ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
4 വടക്കേ കോട്ടുക്കൽ വിജി ആർ മെമ്പര്‍ ബി.ജെ.പി എസ്‌ സി വനിത
5 നെടുപുറം ലളിതമ്മ കെ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
6 പടിഞ്ഞാറെ വയല ബിന്ദു അശോകൻ മെമ്പര്‍ ബി.ജെ.പി വനിത
7 തോട്ടംമുക്ക് ബൈജു ബി മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
8 കിഴക്കേവയല സോളി ബി എസ് മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
9 വെളുന്തറ ഷീജ കെ മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി വനിത
10 മണ്ണൂർ ലില്ലിക്കുട്ടി ഡി മെമ്പര്‍ സ്വതന്ത്രന്‍ വനിത
11 തുടയന്നൂർ അമ്യത സി പ്രസിഡന്റ് സി.പി.ഐ (എം) വനിത
12 മണലുവട്ടം ജെ എസ് റാഫി മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
13 ചാണപ്പാറ ബി ഗിരിജമ്മ വൈസ് പ്രസിഡന്റ്‌ സി.പി.ഐ വനിത
14 അണപ്പാട് അഭിജിത്ത് എ മെമ്പര്‍ ബി.ജെ.പി ജനറല്‍
15 ചരിപ്പറമ്പ് ബീന ബി എസ് മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ വനിത
16 ചുണ്ട ജയേഷ് എ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) എസ്‌ സി
17 വയ്യാനം റ്റി സി പ്രദീപ് മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
18 കീഴ്തോണി ഷഫീക്ക് മെമ്പര്‍ എസ്.ഡി.പി.ഐ ജനറല്‍
19 ഇട്ടിവ ഷൂജ ഉൾ മുൾക്ക്. യു. കെ മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
20 ഫിൽഗിരി ശ്രീദേവി കെ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ വനിത
21 മഞ്ഞപ്പാറ അഫ്സൽ മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍