ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || ഇട്ടിവ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

ഇട്ടിവ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ബി ഗിരിജമ്മവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 13
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ചാണപ്പാറ
മെമ്പറുടെ പേര് ബി ഗിരിജമ്മ
വിലാസം ക്ടാനൂർ മേലതിൽ പുത്തൻ വീട്, ചാണപ്പാറ, ചാണപ്പാറ-691536
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 7356077355
വയസ്സ് 53
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിധവ
വിദ്യാഭ്യാസം ഹയർ സെക്കൻററി
തൊഴില്‍ ക്യഷി