ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || ഇട്ടിവ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

ഇട്ടിവ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

അനിതകുമാരി റ്റിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 2
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ത്രാങ്ങോട്
മെമ്പറുടെ പേര് അനിതകുമാരി റ്റി
വിലാസം ജെ പി ഭവൻ, ആലംകോട്, കോട്ടുക്കൽ-691306
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 8304050282
വയസ്സ് 45
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍ സ്വകാര്യ സ്കൂൾ അദ്ധ്യാപക