ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || ഇട്ടിവ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

ഇട്ടിവ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ബീന ബി എസ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 15
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ചരിപ്പറമ്പ്
മെമ്പറുടെ പേര് ബീന ബി എസ്
വിലാസം ചരുവിള പുത്തൻ വീട്, ചരിപ്പറമ്പ്, ചരിപ്പറമ്പ്-691536
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9048314312
വയസ്സ് 40
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ഹയർ സെക്കൻററി
തൊഴില്‍