ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || ഇട്ടിവ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

ഇട്ടിവ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

അഫ്സൽവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 21
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മഞ്ഞപ്പാറ
മെമ്പറുടെ പേര് അഫ്സൽ
വിലാസം അഫ്സൽ മൻസിൽ, മഞ്ഞപ്പാറ, മഞ്ഞപ്പാറ-691533
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9605558382
വയസ്സ് 41
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ഹയർ സെക്കൻററി
തൊഴില്‍