തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ -2020

കൊല്ലം - ഇട്ടിവ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || ജനപ്രതിനിധികള്‍
പ്രസിഡന്റ് : അമ്യത സി
വൈസ് പ്രസിഡന്റ്‌ : ബി ഗിരിജമ്മ
ധനകാര്യ സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കമ്മിററി
1
ബി ഗിരിജമ്മ ചെയര്‍മാന്‍
2
വിജി ആർ മെമ്പര്‍
3
റ്റി സി പ്രദീപ് മെമ്പര്‍
4
ഷഫീക്ക് മെമ്പര്‍
5
ഷൂജ ഉൾ മുൾക്ക്. യു. കെ മെമ്പര്‍
വികസനകാര്യ സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കമ്മിററി
1
സോളി ബി എസ് ചെയര്‍മാന്‍
2
ലളിതമ്മ കെ മെമ്പര്‍
3
ജെ എസ് റാഫി മെമ്പര്‍
4
അഭിജിത്ത് എ മെമ്പര്‍
5
അഫ്സൽ മെമ്പര്‍
ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കമ്മിററി
1
ബൈജു ബി ചെയര്‍മാന്‍
2
ടോം കെ ജോർജ്ജ് മെമ്പര്‍
3
ബിന്ദു അശോകൻ മെമ്പര്‍
4
ജയേഷ് എ മെമ്പര്‍
5
ശ്രീദേവി കെ മെമ്പര്‍
ആരോഗ്യ-വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കമ്മിററി
1
ബീന ബി എസ് ചെയര്‍മാന്‍
2
അനിതകുമാരി റ്റി മെമ്പര്‍
3
എ നിഷാദ് റഹ്മാൻ മെമ്പര്‍
4
ഷീജ കെ മെമ്പര്‍
5
ലില്ലിക്കുട്ടി ഡി മെമ്പര്‍