ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || ഇട്ടിവ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

ഇട്ടിവ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ജയേഷ് എവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 16
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ചുണ്ട
മെമ്പറുടെ പേര് ജയേഷ് എ
വിലാസം ജിഷ ഭവൻ, ചെമ്പമൺ, ചെറുകുളം-691306
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9633582852
വയസ്സ് 32
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ഹയർ സെക്കൻററി
തൊഴില്‍