തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് -2020

കൊല്ലം - മയ്യനാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി

വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മെമ്പര്‍മാര്‍ സ്ഥാനം പാര്‍ട്ടി സംവരണം
1 വാഴപ്പള്ളി നാസറുദീന്‍ മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
2 ഉമയനല്ലൂര്‍ നോര്‍ത്ത് മുഹമ്മദ് റാഫി മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
3 ഉമയനല്ലൂര്‍ ഈസ്റ്റ് എസ് ഷഹാല്‍ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
4 കൊട്ടിയം ജവാബ് റഹ്മാന്‍ എ വൈസ് പ്രസിഡന്റ്‌ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
5 പറക്കുളം സലാവുദീന്‍ എസ് മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
6 കൊട്ടിയം സൌത്ത് സോണി പി മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
7 നടുവിലക്കര സൌമ്യ എം എസ് മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
8 തെക്കുംകര ഈസ്റ്റ് ജെ ഷാഹിദ പ്രസിഡന്റ് സി.പി.ഐ (എം) വനിത
9 പുല്ലിച്ചിറ ജോയിസ് ഏണസ്റ്റ് മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി വനിത
10 ധവളക്കുഴി ആർദ്ര വിശ്വം മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
11 കാക്കോട്ടുമൂല പ്രിയാ സാമുവല്‍ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
12 മുക്കം ഈസ്റ്റ് എ സജീർ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
13 മുക്കം വെസ്റ്റ് ലീന ലോറന്‍സ് മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
14 മയ്യനാട് സൌത്ത് ഷീലജ എന്‍ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) എസ്‌ സി വനിത
15 മയ്യനാട് സുനില്‍കുമാർ എസ് മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
16 മയ്യനാട് വെസ്റ്റ് ആർ എസ് അബിന്‍ മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
17 കൂട്ടിക്കട ഉഷാകുമാരി ഒ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) എസ്‌ സി വനിത
18 ആയിരംതെങ്ങ് വിപിന്‍ വിക്രം മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
19 തെക്കുംകര വെസ്റ്റ് ഹലീമ എം മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
20 കിഴക്കേപടനിലം മുംതാസ് മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി വനിത
21 പടനിലം രഞ്ജിത്ത് എസ് മെമ്പര്‍ ബി.ജെ.പി എസ്‌ സി
22 വെണ്‍പാലക്കര ചിത്ര എസ് മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ വനിത
23 പിണക്കല്‍ ഷീല ഡി മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത