ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || മയ്യനാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

മയ്യനാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ജോയിസ് ഏണസ്റ്റ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 9
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് പുല്ലിച്ചിറ
മെമ്പറുടെ പേര് ജോയിസ് ഏണസ്റ്റ്
വിലാസം പുതുവല്‍ ചരുവിള, പുല്ലിച്ചിറ, പുല്ലിച്ചിറ-691571
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9447588236
വയസ്സ് 54
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ബി എ സൈക്കോളജി
തൊഴില്‍ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തക