ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || മയ്യനാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

മയ്യനാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

മുഹമ്മദ് റാഫിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 2
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ഉമയനല്ലൂര്‍ നോര്‍ത്ത്
മെമ്പറുടെ പേര് മുഹമ്മദ് റാഫി
വിലാസം സുബൈ ഹൌസ്, ഉമയനല്ലൂർ, ഉമയനല്ലൂർ-691589
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9895534302
വയസ്സ് 41
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ്.എസ്.എല്‍.സി.
തൊഴില്‍ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകന്‍, വ്യവസായം