ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || മയ്യനാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

മയ്യനാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ജെ ഷാഹിദവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 8
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് തെക്കുംകര ഈസ്റ്റ്
മെമ്പറുടെ പേര് ജെ ഷാഹിദ
വിലാസം മുളമൂട്ടില്‍, മയ്യനാട്, പുല്ലിച്ചിറ-691304
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9744374748
വയസ്സ് 64
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ്.എസ്.എല്‍.സി.
തൊഴില്‍ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകന്‍