ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || മയ്യനാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

മയ്യനാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ആർ എസ് അബിന്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 16
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മയ്യനാട് വെസ്റ്റ്
മെമ്പറുടെ പേര് ആർ എസ് അബിന്‍
വിലാസം അമരാവതി, താന്നിമുക്ക്, മയ്യനാട്-691303
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9633784200
വയസ്സ് 37
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ബി എ ഹിസ്റ്ററി
തൊഴില്‍ പാരലല്‍ കോളേജ് ടീച്ചർ, രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകന്‍