ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || മയ്യനാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

മയ്യനാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

സൌമ്യ എം എസ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 7
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് നടുവിലക്കര
മെമ്പറുടെ പേര് സൌമ്യ എം എസ്
വിലാസം കളിയിലില്‍ വീട്, ഉമയനല്ലൂർ, ഉമയനല്ലൂർ-691589
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9961733574
വയസ്സ് 34
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എം.എ. പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന്‍
തൊഴില്‍ ബിസിനസ്സ്