ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || മയ്യനാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

മയ്യനാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ജവാബ് റഹ്മാന്‍ എവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 4
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കൊട്ടിയം
മെമ്പറുടെ പേര് ജവാബ് റഹ്മാന്‍ എ
വിലാസം പുത്തന്‍ കട വീട്, കൊട്ടിയം, കൊട്ടിയം-691571
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9995459850
വയസ്സ് 47
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ്.എസ്.എല്‍.സി.
തൊഴില്‍ കൃഷി, രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകന്‍