ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || മയ്യനാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

മയ്യനാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

വിപിന്‍ വിക്രംവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 18
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ആയിരംതെങ്ങ്
മെമ്പറുടെ പേര് വിപിന്‍ വിക്രം
വിലാസം ശ്രീവിശാഖ്, കൂട്ടിക്കട, കൂട്ടിക്കട-691020
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9539169666
വയസ്സ് 28
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ബി എ ഫിലോസഫി
തൊഴില്‍ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകന്‍