തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് -2020

കൊല്ലം - തൊടിയൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി

വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മെമ്പര്‍മാര്‍ സ്ഥാനം പാര്‍ട്ടി സംവരണം
1 പുലിയൂര്‍വഞ്ചി പടിഞ്ഞാറ് സലീം മണ്ണേല്‍ വൈസ് പ്രസിഡന്റ്‌ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
2 ചിറ്റുമൂല ഷാനിമോള്‍ പുത്തന്‍വീട്ടില്‍ മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി വനിത
3 പുലിയൂര്‍വഞ്ചി വടക്ക് തൊടിയൂര്‍ വിജയകുമാര്‍ മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
4 ഇടകുളങ്ങര വടക്ക് പുളിമൂട്ടില്‍ ശുഭകുമാരി മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി വനിത
5 വെളുത്തമണല്‍ പടുിഞ്ഞാറ് ബിന്ദു രാമചന്ദ്രന്‍ പ്രസിഡന്റ് സി.പി.ഐ വനിത
6 പുലിയൂര്‍വഞ്ചി തെക്ക് ബിന്ദു വിജയകുമാര്‍ മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി വനിത
7 പുലിയൂര്‍വഞ്ചി കിഴക്ക് അഡ്വ.സി.ഒ കണ്ണന്‍ മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
8 എച്ച്.എസ് വാര്‍ഡ് കെ ധര്‍മ്മദാസ് മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
9 അരമത്ത്മഠം തൊടിയൂര്‍ വിജയന്‍ മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
10 തൊടിയൂര്‍ ഷബ്ന ജവാദ് മെമ്പര്‍ സ്വതന്ത്രന്‍ വനിത
11 മാലുമേല്‍ വിനോദ് യു മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
12 വേങ്ങറ ഇന്ദ്രന്‍ റ്റി മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി എസ്‌ സി
13 വെളുത്തമണല്‍ സഫീന മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി വനിത
14 മുഴങ്ങോടി കിഴക്ക് ശ്രീകല കെ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) എസ്‌ സി വനിത
15 മുഴങ്ങോടി ബി രവീന്ദ്രനാഥ് മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
16 മുഴങ്ങോടി തെക്ക് കിഴക്ക് എല്‍ സുനിത മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
17 മാരാരിത്തോട്ടം വടക്ക് അന്‍സിയ ഫൈസല്‍ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ വനിത
18 മാരാരിത്തോട്ടം മോഹനന്‍ റ്റി മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
19 ചാമ്പക്കടവ് ജഗദമ്മ എല്‍ മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി വനിത
20 കല്ലേലിഭാഗം തെക്ക് അനില്‍കുമാര്‍ പി ജി മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ ജനറല്‍
21 കല്ലേലിഭാഗം പി ഉഷാകുമാരി മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
22 കല്ലേലിഭാഗം വടക്ക് എ ബഷീര്‍ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ ജനറല്‍
23 ഇടകുളങ്ങര സുജാത റ്റി മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) എസ്‌ സി വനിത