ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തൊടിയൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

തൊടിയൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

മോഹനന്‍ റ്റിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 18
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മാരാരിത്തോട്ടം
മെമ്പറുടെ പേര് മോഹനന്‍ റ്റി
വിലാസം വൈഷ്ണവം, കല്ലേലി്ഭാഗം, കല്ലേലിഭാഗം-690519
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9961342788
വയസ്സ് 54
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍ നിര്‍മ്മാണ തൊഴിലാളി