ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തൊടിയൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

തൊടിയൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

തൊടിയൂര്‍ വിജയന്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 9
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് അരമത്ത്മഠം
മെമ്പറുടെ പേര് തൊടിയൂര്‍ വിജയന്‍
വിലാസം വിജയഗിരി, തൊടിയൂര്‍ നോര്‍ത്ത്, തൊടിയൂര്‍ നോര്‍ത്ത്-690523
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9446854649
വയസ്സ് 65
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍ സാമൂഹീക പ്രവര്‍ത്തകന്‍