ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തൊടിയൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

തൊടിയൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

പുളിമൂട്ടില്‍ ശുഭകുമാരിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 4
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ഇടകുളങ്ങര വടക്ക്
മെമ്പറുടെ പേര് പുളിമൂട്ടില്‍ ശുഭകുമാരി
വിലാസം പുളിമൂട്ടില്‍, ഇടകുളങ്ങര, ഇടകുളങ്ങര-690523
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9544165201
വയസ്സ് 44
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍ സഹകരണ മേഖല