ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തൊടിയൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

തൊടിയൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ശ്രീകല കെവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 14
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മുഴങ്ങോടി കിഴക്ക്
മെമ്പറുടെ പേര് ശ്രീകല കെ
വിലാസം ശ്രീഭവനം(തിരുവോണം), തൊടിയൂര്‍ നോര്‍ത്ത്, തൊടിയൂര്‍ നോര്‍ത്ത്-690523
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 8593022781
വയസ്സ് 51
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍ സാമൂഹീക പ്രവര്‍ത്തക